Neural coupling (AFPT Convention 2017) – Elaine Bloom

$43.00

Sale!

Neural coupling (AFPT Convention 2017) – Elaine Bloom

$43.00

Elaine driver www.elainebloom.no, og har solid, allsidig og bred erfaring som coach, mental trener, foredragsholder, foreleser, mellomleder, karriereveileder og pedagog. Hun har spesialisert seg på 5 fagfelt som gjensidig berører hverandre: karriereutvikling og karriereveiledning. Foredrag, forelesninger og storytelling. Mellomledelse og lederseminarer.

Category:

Buy Neural coupling (AFPT Convention 2017) – Elaine Bloom - $43.00 Course at esyGB. You will have immediate access to the digital downloads in your account or your order email.

  • Master i karriereveiledning ved høgskolen i Sørøst Norge, HSN, ( pågående )
  • Bachelor i pedagogikk fra Universitet i Oslo
  • Executive Program som Kompetanseledelse og læringskultur. Coaching, mentoring og positiv psykologi. Executive coaching og Teamcoaching fra Handelshøgskolen BI:
  • Sertifisert NLP Leader Master Coach fra NLP Leadership ( nå Leading Egde )

Kompetanse

Elaine driver www.elainebloom.no, og har solid, allsidig og bred erfaring som coach, mental trener, foredragsholder, foreleser, mellomleder, karriereveileder og pedagog. Hun har spesialisert seg på 5 fagfelt som gjensidig berører hverandre: karriereutvikling og karriereveiledning. Foredrag, forelesninger og storytelling. Mellomledelse og lederseminarer. Coaching og mental trening. Elaine har blant annet jobbet med flere tusen mennesker fra over 55 land, i alle aldre, med ulik bakgrunn, utdanning og med ulike utfordringer, problemstillinger og veivalg. Hun jobber både i Norge og i utlandet fortrinnsvis enten én til én og i større eller mindre grupper. Elaine sin spisskompetanse er forankret i i 8 grunnpilarer som omhandler: kontekst, forventninger, kommunikasjon, intensjon, relasjon, refleksjon, innhold og persepsjon.

Disse grunnpilarene har blitt til gjennom 10 år med flere tusen menneskemøter, dybdeintervjuer og konkrete spørsmål for å finne frem til hvorfor vi tenker som vi tenker, føler som vi føler, velger som vi velger og handler som vi handler. Elaine sitt arbeid springer ut i fra en sirkulær og tverrfaglig tilnærming til metode, teknikker og verktøy

Foreleser på:

Foreleser på alle studier i temaene salg og markedsføring, kommunikasjon og mental trening

Get Neural coupling (AFPT Convention 2017) – Elaine Bloom, Only Price $47


Tag: Neural coupling (AFPT Convention 2017) – Elaine Bloom Review. Neural coupling (AFPT Convention 2017) – Elaine Bloom download. Neural coupling (AFPT Convention 2017) – Elaine Bloom discount.

Buy the Neural coupling (AFPT Convention 2017) – Elaine Bloom - $43.00 course at the best price at EsyGB. After your purchase, you will get access to the downloads page. You can download all the files associated in your order at here and we will also send a download notification email via your mail.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.